Subsidies EIA & ISDE

Subsidie EIA & ISDE

EIA- en ISDE-regeling voor airconditioning-, verwarmings- en luchtbehandelingssystemen en koudwatermachines / warmtepompen. Als u als ondernemer investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u met Energie Investering Aftrek (EIA)-regeling gemiddeld 11% belastingvoordeel behalen bovenop een lagere energierekening.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van warmtepompen en zonneboilers, die energie besparen en de CO2-uitstoot terugdringen.

EIA-REGELING

Wat is E.I.A?
De Energie-Investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van de EIA-regeling heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Het voordeel van E.I.A.
De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2021 is de aftrek 45,5%.

Voorwaarden.
U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt 
  de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe je gebruik maakt van deze regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een 
  melding bij RVO.nl.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van RVO.nl.

Meer informatie.

ISDE-REGELING

Wat is ISDE?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen bij de aankoop van warmtepompen en zonneboilers. Hiermee stimuleert de rijksoverheid Nederlandse huishoudens
en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Apparatenlijst

Om te weten of uw verwarmingssysteem in aanmerking komt voor de ISDE-regeling heeft de overheid een apparatenlijst warmtepompen opgesteld. De meest recente versie van deze apparatenlijst kunt u ook altijd terugvinden op
www.rvo.nl. Deze lijst wordt door de RVO op regelmatige basis aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag
per apparaat.

Hoe werkt de ISDE?

Voor alle informatie en voorwaarden omtrent de ISDE-subsidieregeling en voor de Apparatenlijst 2020 en de subsidieaanvragen verwijzen u graag naar
www.rvo.nl/ISDE. De hoogte van de ISDE-subsidie is afhankelijk van het type warmtepomp en de energieprestatie. Voor informatie kunt u ook altijd terecht bij een van onze adviseurs.

Openingstijden
Contact